Creëer. Eerst. Waarde.

MVP | web/mobile | app ontwikkelaar

Hoi, ik ben Edwin Klesman: een web en mobile app developer met meer dan 16 jaar ervaring die ervan houdt om

 • digitale producten en diensten te maken

 • anderen te helpen om waarde te creëren met hun app ideeën en projecten

 • de Lean Startup methode toe te passen met mijn #valuefirst mindset om te helpen bij het maken van waardevolle apps en MVP's

Edwin Klesman (owner of EEKAY ONLINE) in pixel version
Edwin Klesman (eigenaar van EEKAY ONLINE) als pixel versie

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en ontvang de gratis ePaper "Exploring Your Mobile App Business Idea"

Hoe kan ik jou helpen?


Gedurende mijn 15+ jaren als IT professional heb ik geleerd dat waarde creëren voor zowel
je klanten als je bedrijf datgene is waarmee successen behaald worden.
Ik lever remote consultancy en help o.a.:

 • mensen die een app idee hebben maar niet weten hoe ze hier verder mee moeten

 • met advisering en de realisatie van MVP's gebruik makend van non/low-coding tools of het bouwen van maatwerk

 • bedrijven die hun (product) ontwikkel know-how willen verbeteren

 • ondernemingen die een senior developer een objectieve blik op hun werk willen geven

 • ontwikkelteams die kunnen profiteren van de focus op waarde creatie, minimum viable producten (MVP's) bouwen en mijn startup mentaliteit

Het is tijd om op waarde te focussen


Na heel wat gecodeerd te hebben voor verschillende web- en mobiele apps en diensten, heb ik ontdekt dat iets succesvols bouwen alleen werkt als je iets realiseert dat waarde biedt voor jezelf en je gebruikers/klanten.Ik ben gestopt met mooie code creëren en me gaan richten op het creëren van waarde vanaf de start en het definiëren van een minimal viable product als vertrekpunt voor verdere ontwikkelingen.

Edwin's Ervaring


 • 17+ jaren ontwikkelervaring

 • 8+ jaren cross-platform mobile development ervaring

 • MVP developer

 • ruime no- en low-coding tooling ervaring

 • hybrid mobile apps

 • Xamarin, Xamarin.Forms

 • building cloud-based APIs & backends (Azure)

 • C#, Asp.Net, .Net Core

 • SQL, non-SQL databases

 • SCRUM Developer certified

 • voorheen senior developer, tech lead @ startup, team lead

Mijn diensten


"wat is mogelijk, en hoe nu verder"

Neem contact op voor meer informatie

App Advies Gesprek

In een remote gesprek van een uur bespreken we je web/mobile app idee en kijken we naar het probleem dat je wilt oplossen en de waarde die je wilt creëeren. We focussen op het Minimum Viable Product (MVP) waarmee je de meeste waarde kunt realiseren.Tijdens het gesprek geef ik je concrete tips, aandachtspunten,
mogelijke vervolgstappen en overwegingen.
Na het gesprek stuur ik je een overzicht van wat besproken is samen met links naar handige resources die je op weg helpen.

Informeer naar de prijs en mogelijkheden

1 uur

inbegrepen in dit pakket

 • het gesprek

 • notulen

 • document met handige resources

"een heldere blauwdruk van je app om op verder te bouwen"

Neem contact op voor meer informatie

App Blauwdruk sessie

In de App Blauwdruk Sessie zullen we remote (middels een video chat) gedurende maximaal 4 uur het idee, de doelstellingen en visie voor de app bespreken.Voorafgaand aan de sessie ontvang je informatie over hoe je de workshop (samen met collega's) kunt voorbereiden en welke collega's het beste kunnen aansluiten.Tijdens de sessie gaan we samen aan de slag om te bepalen wat de focus van de app is en wat de belangrijkste aspecten en aandachtspunten zijn. Ook schetsen we samen de oplossingsrichting.Na de sessie maak ik een overzicht wat we besproken hebben en ga ik aan de slag om de specificaties voor jouw product uit te werken. Ik koppel de uitwerking ook terug.Binnen 14 dagen ontvang je je een professioneel uitgewerkte set documenten bestaande uit:

 • user stories die de eisen en business logica vastleggen van jouw specifieke oplossing

 • de architectuurplaat die je technische oplossing op hoog niveau weergeeft

 • wireframes die de schermen van je applicatie weergeven

 • de user flow die beschrijft hoe je gebruiker door de schermen kan navigeren

Informeer naar de prijs en mogelijkheden

4 uur (workshop)

inbegrepen in dit pakket

 • remote sessie (max 4 uur)

 • notulen

 • documentatie uitwerken

 • 2 revisies

"maatwerk advies per uur"

Neem contact op voor meer informatie

Maatwerk

Natuurlijk kan het zijn dat je remote advies wilt maar dat dit niet past in een van de bovenstaande pakketten.Als je ondersteuning zoekt van een ervaren developer die met je mee kan kijken en denken over je digitale product, neem dan gerust contact op met mij zodat we samen kunnen bepalen wat jou en je bedrijf verder helpt.

Informeer naar de prijs en mogelijkheden

nacalculatie

maatwerk advies

Referenties


MedApp
De App voor grip op uw medicatie

Dienst(en): kennissessies, mobile development advisering

Shenton Enterprises Pty. Ltd.
Pool and Spa pumps in Western Australia

Dienst(en): B2E proces automatisering, PowerApps, advisering

Stop met het verspillen van resources


Maak een einde aan het investeren van vele uren aan het specificeren en bouwen van grote applicaties in een keer.Begin met het ontdekken wat echt waarde levert aan je gebruikers/klanten op korte termijn.Leer van je gebruikers en ga vanuit daar verder.Ik kan je helpen te focussen op het minimum viable product (MVP)

Neem contact op


Je kunt contact opnemen via LinkedIn , de hier 👉🏻
aangegeven contact informatie, of via het formulier:

EEKAY ONLINE
KvK 75555395
[email protected]+31 611 325 614Lariksstraat 22
6101 KE Echt
Nederland


Create. Value. First.

MVP | web/mobile | app developer


Hi, I'm Edwin Klesman: a web & mobile app developer with over 16 years experience who loves to

 • make digital products & services

 • help others creating value with their app ideas and projects

 • apply The Lean Startup method and my #valuefirst mindset to help realise valuable apps and MVP's


Edwin Klesman (owner of EEKAY ONLINE) in pixel version
Edwin Klesman (owner of EEKAY ONLINE) in pixel version

Subscribe to my newsletter and receive the free ePaper "Exploring Your Mobile App Business Idea"

How can I help you?


Over the years I've learned that creating true value for both your users
and your business is what drives all digital success stories.
You can contact me any time via the contact info on this website.
I can provide remote consultancy and help with:

 • people that have an idea but don't know how to make it come to life

 • mentoring, advising, and implementing MVP's using non/low-coding tool or tailored coded solutions

 • businesses that want to improve their product development proces

 • development teams that could benefit from an objective developer's focus on creating value, building minimum viable products (MVP's), and my startup mentality

it's time to focus on value


After programming many lines of code for various web- and mobile services and apps, I found out that building something successful only really works when you're creating something that provides value for you and your users/customers.I stopped worrying about creating beautiful code and started to focus on creating value from the start, focussing on the minimum viable product and building from that.

Edwin's Experience


 • 17+ years coding experience

 • 8+ years cross-platform mobile development experience

 • MVP developer

 • experienced no- en low-coding tool user

 • hybrid mobile apps

 • Xamarin, Xamarin.Forms

 • building cloud-based APIs & backends (Azure)

 • C#, Asp.Net, .Net Core

 • SQL, non-SQL databases

 • SCRUM Developer certified

 • former senior developer, tech lead @ startup, team lead

My Services


"looking at the possibilities, and the next steps"

Contact me for more information regarding this service

App Advice

In a remote conversation of one hour we will discuss your web/mobile app idea, and look at the problem that you're trying to solve, and the value you want to create.During the conversation I will give you solid tips, attention points, and ideas for following steps and considerations.After the conversation I will sent you the meeting minutes along with a customised list of useful resources that will help you on your way.

Contact me for the pricing & possibilities

1 hour

this package includes

 • the conversation

 • meeting minutes

 • document with useful resources

"creating a solid blueprint to base your solution upon"

Contact me for more information regarding this service

App Blueprint Session

In the App Blueprint Session we will remotely (using video chat) examine and discuss the idea, your goals, and vision for the app. In a maximum of 4 hours we will discuss every aspect necessary to make this a solid and scoped vision.Prior to the workshop you'll receive information on how to prepare the workshop on your end.During the workshop we will work together to decide what the focus of the app should be, and what the most important aspects and attention points are. We will sketch out the solution's setup roughly.After the workshop I will create meeting minutes to show what we've discussed. After that, I'll be off and start creating the specifications for your product. I will send you these specifications during that process to make sure everything's on track.Within 14 days you'll receive a professionally drafted set of documents which will include:

 • user stories that form the requirements of the functionality and business logic for your solution

 • an architecture overview for the technical solution

 • wireframes for the screens that make up your app

 • an user flow document which describes how users navigate through the application

Contact me for the pricing & possibilities

4 hours (workshop)

this package includes

 • the session (max 4 hours)

 • meeting minutes

 • creation of the documents

 • 2 revisions

"tailored advice per hour"

Contact me for more information regarding this service

Tailored services

It is possible that you're looking for remote advice, but that it doesn't fit in one of the packages above.If you're looking for consultancy from an experienced developer who can look over your shoulder and thinks with you on your product, be sure to contact me so we can decide together how you and your company can get the best value for the buck.

Contact me for the pricing & possibilities

hourly rate

tailored advice

References


MedApp
The App that gets you in control of your Medicine

Service(s): knowledge sessions, consultancy, mobile development advise

Shenton Enterprises Pty. Ltd.
Pool and Spa pumps in Western Australia

Service(s): B2E process automation, PowerApps, consultancy

Stop wasting resources


Stop putting in many hours specifying and building large applications. Start finding out what brings true value for your users in a short timeframe.Learn from your users and build from that.I can help you to focus on the minimum viable product (MVP)

Contact me


You can reach out to me via LinkedIn , the mentioned 👉🏻
contact details, or by using the form:

EEKAY ONLINE
KvK 75555395
[email protected]+31 611 325 614Lariksstraat 22
6101 KE Echt
The Netherlands